“transparantie over de Positieve Impact van producten en projecten op basis van Duurzame ONTWIKKELINGS- Doelstellingen is cruciaal”

Maak Positieve Impact Meetbaar en zichtbaar

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen worden universeel gebruikt door landen, overheden, bedrijven en NGO’s wereldwijd om de wereld tot ‘een betere plek te maken’ in 2030.

17 doelen voor 2030

uitdagingen

indicatoren

do you also want to make impact? let us know

Looking for tools how to make impact. Want to develop a dashboard for your organisation? Need more information? Please fill in the fields below. We do our best to get in touch with you within on working day.